ZARZĄD KOŁA

Imię i nazwisko
Funkcja
Kontakt
Robert Trojanowski
Prezes
prezes@wklwkra.pl
Stanisław Harat
Łowczy
lowczy@wklwkra.pl
po. Jakub Jabłoński
Sekretarz
sekretarz@wklwkra.pl
Przemysław Rusinowski
Skarbnik
skarbnik@wklwkra.pl
Adrian Wiśniewski
Podłowczy obw. 137
podlowczy137@wklwkra.pl
Mariusz Osiński
Podłowczy obw. 271
podlowczy271@wklwkra.pl